2018 NAVER Ph.D Fellowship 수상 (2018. 11. 29)

게시자: 배홍균, 2018. 12. 3. 오후 9:21


2018 조용연 박사 초청 세미나 (2018. 11. 29)

게시자: 배홍균, 2018. 12. 3. 오후 9:14


2018 하계 워크샵 (2018. 8. 10 - 11)

게시자: 배홍균, 2018. 8. 17. 오후 10:532018 홈커밍데이 (2018. 5. 14)

게시자: 배홍균, 2018. 5. 29. 오후 8:512018 신원용 교수님 초청 세미나 (2018. 2. 28)

게시자: 배홍균, 2018. 3. 2. 오전 3:22


2018 동계 워크샵

게시자: 배홍균, 2018. 2. 23. 오후 6:29


2017 NAVER Ph.D Fellowship 수상 (2017. 12. 14)

게시자: 배홍균, 2017. 12. 22. 오후 6:332017 김형욱, 방재근, 김나영 졸업생 송별회 (2017. 8. 31)

게시자: 배홍균, 2017. 9. 17. 오후 6:51


1-10 of 56